Kadrovske štipendije

Helios razpisuje kadrovske štipendije za srednješolce in magistrske študente!

Objavljen je Javni razpis za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva za leto 2024

 

Skladno s »Pravilnikom o nagradah in priznanjih Slovenskega kemijskega društva« Odbor za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva objavlja Razpis za nagrade in priznanje Slovenskega kemijskega društva.

Razpis je na voljo tukaj.

Obisk nagrajencev najboljših zaključnih del s področja trajnostne kemije v podjetju AquafilSLO

Z leve: Mitja Kostelec, nagrajenec za najboljše magistrsko delo, Nika Skušek, nagrajenka za najboljše diplomsko delo, Denis Jahić, generalni direktor podjetja AquafilSLO, Gian Claudio Paolo Faussone, nagrajenec za najboljše doktorsko delo in za največji potencial prenosa v gospodarstvo, Matic Lozinšek, podpredsednik Slovenskega kemijskega društva (SKD), Vid Margon, Vodja tehnologije in razvoja v podjetju AquafilSLO in član v strokovne komisije, Marjan Veber, podpredsednik SKD in vodja strokovne komisije. Foto: Črt Piksi

 

Pobudo v podporo talentom v kemijski industriji Slovensko kemijsko društvo s podporo podjetja AquafilSLO izvaja v obliki javnega razpisa. Letos je strokovna komisija med 18 prijavami izbirala najboljša zaključna študijska dela s področja trajnostne kemije v štirih kategorijah.

24. novembra 2023 so letošnje nagrajence, Niko Skušek, Mitja Kosteleca, Gian Claudia Paola Faussoneja, sprejeli na sedežu podjetja v Ljubljani. Sodelavcem  AquafilSLO so predstavili izsledke svojih nagrajenih zaključnih študijskih del in njihov prispevek k trajnosti in kemijski znanosti.

Slovensko kemijsko društvo in AquafilSLO  bosta s projektom nadaljevala tudi v prihodnje. Razpis za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije 2024 bo objavljen na spletnih straneh Slovenskega kemijskega društva spomladi 2024.

Obisk podjetja Salonit Anhovo

Slovensko kemijsko društvo je v sodelovanju s Študentsko organizacijo Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (ŠO FKKT) organiziralo obisk podjetja Salonit Anhovo. V podjetju so nas zelo lepo sprejeli in nam pripravili zanimivo predstavitev, ki nas je tako pritegnila, da som obisk podaljšali za skoraj dve uri.

Na poti domov smo se ustavili še v vipavski vinski kleti Lepa Vida.

Odbor za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva

Glavni odbor Slovenskega kemijskega društva je na 13. seji potrdil člane Odbora za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva. Odbor sestavljajo:

  1. Mirela Dragomir, IJS
  2. Dušan Teslić, Lek
  3. Maja Leitgeb, FKKT UM
  4. Irena Kralj Cigić, FKKT LJ
  5. Bogdan Znoj, Helios
  6. Mladen Franko, UNG
  7. Jože Grdadolnik, KI

Več o nagradah in priznanjih SKD si lahko preberete tukaj.

Lana Traven, dvakratna nagrajenka za dijaško raziskovalno nalogo pod pokroviteljstvom Slovenskega kemijskega društva (SKD)

Lana Traven, dijakinja Gimnazije Novo mesto, je za raziskovalno nalogo “Vezava zwitter ionov na fluorescenčne nanodelce za uporabo v medicinski diagnostiki” prejela Krkino priznanje (na fotografiji) in srebrno priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Raziskovalno nalogo je štipendiralo SKD. Lana jo je opravila na Odseku za sintezo materialov Instituta Jožef Stefan pod mentorskim vodstvom profesorice Janje Pust iz Gimnazije Novo mesto in prof. dr. Darje Lisjak iz Inštituta Jožef Stefan.

Nagrajenki čestitamo in želimo uspešen študij.

 

RAZGLAŠENE NAGRADE ZA NAJBOLJŠA ŠTUDIJSKA DELA S PODROČJA TRAJNOSTNE KEMIJE 2023

Na konferenci Slovenski kemijski dnevi 2023 sta Slovensko kemijsko društvo in družba AquafilSLO razglasila nagrajence drugega razpisa za najboljša zaključna študijska dela s področja trajnostne kemije. Nagrade za svoja zaključna študijska dela so prejeli Nika Skušek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, Mitja Kostelec, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, in dr. Gian Claudio Paolo Faussone, Univerza v Novi Gorici.

Z leve proti desni: dr. Peter Venturini, dr. Gian Claudio Paolo Faussone, Mitja Kostelec, prof. dr. Peter Krajnc, Denis Jahić in prof. dr. Marjan Veber

 

Pri letošnjem izboru večji poudarek na uporabnosti rešitev v gospodarstvu

Slovensko kemijsko društvo in družba AquafilSLO sta spomladi 2023 objavila že drugi javni razpis, katerega glavni namen je promocija trajnostne kemije in razvoj talentov v kemijski industriji. Na razpis se je prijavilo 18 kandidatov, ki so se potegovali za nagrade v štirih kategorijah: za najboljše diplomsko delo, za najboljše magistrsko delo, za najboljše doktorsko delo in letos prvič še za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo. Dela je pregledala strokovna komisija v sestavi dr. Vid Margon, AquafilSLO, dr. Ema Žagar, Kemijski inštitut, doc. dr. Marija Zupančič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, doc. dr. Irena Petrinić, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru ter prof. dr. Marjan Veber, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Letos sta bila med kriteriji za izbor najpomembnejša prispevek rešitve k trajnostnemu razvoju in njena uporabnost v gospodarstvu, komisija pa je dela ocenjevala še glede na akademsko odličnost. Pri izboru naloge, nagrajene s posebno nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo, je sodeloval tudi generalni direktor AquafilSLO Denis Jahić.

Široka paleta trajnostnih rešitev nagrajenih del: od pridobivanja energije do bioosnovanih materialov in pretvorbe odpadkov v surovine

Nagrado za najboljše diplomsko delo je prejela Nika Skušek s Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru za delo Polimerizacija terpenov v koloidnih prekurzorjih pod mentorstvom prof. dr. Petra Krajnca. Nagrajenka je raziskovala trajnostne možnosti pridobivanja polimerov. V svoji raziskavi je kot vire uporabila snovi, imenovane terpeni, ki se pridobivajo iz rastlin ali so stranski produkti v industriji. Na njihovi osnovi je sintetizirala visoko porozni polimer, ki se lahko uporablja tudi v medicini, npr. za gojenje celičnih kultur, in je ustrezna zamenjava za trenutno razširjenega, ki pa je pridobljen iz fosilnih goriv.

Mitja Kostelec s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Ljubljani je za svoje delo Optimizacija proizvodnje elektrokatalizatorjev na osnovi platinskih zlitin in prenos na reaktorske sisteme pod mentorstvom prof. dr. Mirana Gaberščka prejel nagrado za najboljše magistrsko delo.

Nagrajenec je svoje raziskave usmeril v gorivne celice. Gorivne celice so učinkovit in čist način za proizvodnjo električne energije in imajo velik potencial za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Mag. Kostelec je preučeval možnosti za izboljšanje učinkovitosti katalizatorja, ki predstavlja srce gorivne celice, ter ponazoril možnost povečave proizvodnje katalizatorja na komercialno raven. To je eden ključnih elementov, ki bi gorivnim celicam omogočil vstop v naš vsakdanjik.

Nagrado za najboljše doktorsko delo in hkrati nagrado za največji potencial prenosa v gospodarstvo pa je komisija dodeilila dr. Gianu Claudiu Paolu Faussoneju z Univerze v Novi Gorici za delo Termokemijska pretvorba morskih odpadkov v gorivo in kemikalije pod mentorstvom doc. dr. Miha Grilca.

Dr. Faussone se je v svoji raziskavi ukvarjal s problemom morskih odpadkov in njihovo pretvorbo v uporabne produkte. Onesnaževanje morij je svetovni okoljski problem. Za te odpadke je značilno, da so zelo umazani, pomešani in delno razpadli, zato njihovo sortiranje ni mogoče. Pretvorbo tovrstnih odpadkov je izvedel z uporabo postopkov pirolize (termična razgradnja brez prisotnosti kisika) in destilacije. Produkt pretvorbe je bil plinsko olje za plovila in lahka nafta, ki predstavlja vir za proizvodnjo nove plastike druge generacije (polietilen, polipropilen).

»Trajnostni razvoj je za naše podjetje in Skupino Aquafil osrednja vrednota in motor poslovne rasti. S svojim vodilnim izdelkom, regeneriranim najlonom ECONYL®, omogočamo drugim panogam, da postajajo bolj trajnostne. Strategijo trajnosti uresničujemo celostno, poleg okoljskih zasledujemo tudi cilje družbene odgovornosti. Javni razpis za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije v sodelovanju s Slovenskim kemijskim društvom podpiramo, ker smo prepričani, da je naša prednostna naloga mlade generacije spodbuditi k pridobivanju znanj in veščin za ustvarjanje trajnostne prihodnosti,« je ob razglasitvi nagrajencev pojasnil generalni direktor podjetja AquafilSLO, Denis Jahić.

Dr. Peter Venturini, predsednik Slovenskega kemijskega društva, pa je dodal: »Zelo me veseli, da je bil odziv na razpis letos še večji od lanskega. Komisija je imela težko delo, saj so bila vsa dela zelo kakovostna; mladi, pa tudi manj mladi se vse bolj zavedamo podnebnih sprememb in s tem pomena trajnostne kemije. Zahvaljujem se podjetju AquafilSLO za podporo Slovenskemu kemijskemu društvu pri uresničevanju glavnega cilja – povezovanju raziskovalnih dejavnosti in industrije ter spodbujanju mladih na njihovi nadaljnji karierni poti.«

 

Znani finalisti razpisa za nagrade za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije

Na razpis za nagrade za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije, ki ga organiziramo v sodelovanju s podjetjem AquafilSLO, se je prijavilo kar 18 kandidatov z odličnimi diplomskimi, magistrskimi in doktorskimi deli.
Strokovna komisija je vsa že skrbno preučila in izbrala finaliste. Zmagovalci bodo razglašeni na konferenci Slovenski kemijski dnevi, 13. septembra 2023, v Portorožu.

 

Srebrna in bronasta medalja ter dve častni priznanji na kemijski olimpijadi 2023!

Slovenska ekipa se je vrnila iz Züricha, kjer je od 16.7. do 24.7.2023 potekala 55. mednarodna kemijska olimpijada.

Tega tekmovanja se je udeležilo 348 dijakinj in dijakov iz 89 držav, potekalo pa je na Univerzi ETH v Švici (https://www.icho2023.ch/). Dijaki imajo dva tekmovalna dneva: najprej je na vrsti eksperimentalni del v laboratorijih ETH, in potem še teoretični. Vsak od obeh traja 5 ur, naloge pa so zelo težke in dostopne na spletni strani.

Našo državo so zastopali štirje dijaki: Matej Nastran in Nejc Mohorič iz gimnazije Škofja Loka, ter Gabriel Žnidaršič in Jakob Starec Oman iz gimnazije Vič. Matej je osvojil srebrno medaljo, Jakob bronasto, Nejc in Gabriel pa sta dobila častni priznanji. ČESTITKE celi ekipi!

Mentorja ekipe sta bila dr. Berta Košmrlj in dr. Andrej Godec, oba FKKT.

Klub alumnov UL Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

Klub alumnov FKKT UL vas vabi, da se jim pridružite. Več na Alumni UL