Podaljšan rok za nagrade za najboljša dela s področja trajnostne kemije

Nagrade za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije 2024  – rok podaljšan do 1. julija in razširitev kriterijev

Slovensko kemijsko društvo in  podjetje AquafilSLO d.o.o. obveščata o podaljšanju roka za oddajo del in rahlih spremembah v kriterijih ocenjevanja za Javni razpis: Nagrade za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije 2024. Razpis, ki vključuje nagrade za najboljše diplomsko, magistrsko in doktorsko delo, kakor tudi posebno nagrado za delo z največjim potencialom za prenos v gospodarstvo, je sedaj odprt do 1. julija 2024. Strokovna komisija se je namreč na pobudo sodelujočih fakultet odločila, da razširi kriterije ocenjevanja in s tem spodbudi širši spekter prijav raziskovalnih del, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in izkazujejo odmevnost rezultatov na področju kemijske znanosti.

Študentje kemije oziroma kemijske znanosti, ki ste svoje delo uspešno zaključili v preteklem oziroma tekočem študijskem letu, vljudno vabljeni k sodelovanju in prijavi na razpis najkasneje do 1. julija. Prijava na razpis je enostavna. Zmagovalci bodo razglašeni in nagrajeni na konferenci Slovenski Kemijski dnevi 2024, ki bo potekala 18. septembra v Portorožu.

Nagradni sklad obsega plaketo in denarno nagrado v neto vrednosti 500,00 € za nagrado za najboljše diplomsko delo, 700,00 € za nagrado za najboljše magistrsko delo in 1000,00 € za nagrado za najboljše doktorsko delo ter 1000,00 € za zaključno študijsko delo, v katerem je posebna komisija prepoznala največji potencial prenosa znanja v gospodarstvo. Zmagovalci bodo imeli poleg denarne nagrade možnost predstavitve svojega dela na sedežu skupine Aquafil v Arcu, Italija.

Celoten razpis in prijava: https://www.chem-soc.si/2024/04/25/javni-razpis-nagrade-za-najboljsa-studijska-dela-s-podrocja-trajnostne-kemije-2024/

Javni razpis: nagrade za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije 2024

Na podlagi poslanstva Slovenskega kemijskega društva k pospešenemu napredku kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva ter strategije družbene odgovornosti podjetja AquafilSLO d.o.o. objavljamo razpis za

“nagrado za najboljše diplomsko delo”,

“nagrado za najboljše magistrsko delo”,

“nagrado za najboljše doktorsko delo”,

“posebno  nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo”

s področja trajnostne kemije.

Rok za prijavo del je do 1. julija 2024.

Pravico do sodelovanja na natečaju za najboljše diplomsko, magistrsko in doktorsko delo imajo diplomanti, magistri in doktorji znanosti, ki so uspešno zaključili diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo s temo s področja trajnostne kemije v tekočem ali predhodnem akademskem letu. Izmed pravočasno prispelih prijav bo strokovna komisija do 6. septembra 2024 izbrala po enega nagrajenca za vsako nagrado.

Nagrade bodo podeljene na konferenci Slovenski kemijski dnevi 2024, 18. septembra 2024, v Portorožu. Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v neto vrednosti 500,00 € za nagrado za najboljše diplomsko delo, 700,00 € za nagrado za najboljše magistrsko delo in 1000,00 € za nagrado za najboljše doktorsko delo ter 1000,00 € za zaključno študijsko delo, v katerem je strokovna komisija prepoznala največji potencial prenosa znanja v gospodarstvo.

Zmagovalci bodo imeli poleg denarne nagrade možnost predstavitve svojega dela na sedežu skupine Aquafil v Arcu, Italija.

Za popolno vlogo mora prijavitelj oddati:

–          izpolnjeno prijavno vlogo (obrazec)

–          življenjepis kandidata

–          izvod dela (pdf)

Kandidati vloge oddate v elektronski obliki na naslov chem.soc@ki.si najkasneje do 1. julija 2024 s pripisom “razpis za nagrade – diplomsko delo”, “razpis za nagrade – magistrsko delo” oziroma “razpis za nagrade – doktorsko delo”.

Naloge bodo ocenjene po naslednjih kriterijih: prispevek k trajnostnemu razvoju, znanstvena odličnost, odmevnost rezultatov v strokovnih medijih, uporabnost rezultatov/znanj v gospodarstvu, relevantnost rešitve za področje kemijske znanosti.

Pri tem so ocenjevalni kriteriji različno pomembni, pomembnost posameznega ocenjevalnega sklopa pa se točkuje z oceno od 1 do 10, pri čemer posamezni kriterij predstavlja vnaprej določeni odstotek končne ocene dela: a) prispevek k trajnostnemu razvoju – 40 % ocene; b) znanstvena odličnost – 10 % ocene, c) odmevnost rezultatov – 10 % ocene, d) uporabnost rezultatov/znanj v gospodarstvu – 30 % ocene ter e) relevantnost rešitve za področje kemijske znanosti – 10 % ocene.

Naloga, ki bo prejela največje število točk za sklop d), bo nagrajena s posebno nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo. Če bo enako najvišje število točk v sklopu d) prejelo več nalog, bo izmed njih predsednik strokovne komisije izbral zmagovalno nalogo. Posebna nagrada je lahko podeljena poleg redne nagrade ali samostojno.

Strokovno 6-člansko komisijo izbora nagrad vodi prof. dr. Marjan Veber (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani). V njej pa sodelujejo kot člani še: dr. Vid Margon (AquafilSLO d.o.o.), izr. prof. dr. Miroslav Huskić (Fakulteta za tehnologijo polimerov), doc. dr. Blaž Belec (Fakulteta za znanost o okolju, Univerza v Novi Gorici), prof. dr. Peter Krajnc (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru) in prof. dr. Darja Lisjak (Institut Jožef Stefan).

Strokovni komisiji se bo pri ocenjevanju in izboru posebne nagrade za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo pridružila še posebna 3-članska komisija. Posebni komisiji s predstavniki gospodarstva bo predsedoval generalni direktor AquafilSLO Denis Jahić, pridružili pa se mu bosta še Nuša Pavlinjek Slavinec, direktorica Roto, in Alenka Dovč, vodja projektov, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije.

PRILOGA: Prijavna vloga 2024

Ljubljana, 25.4.2024

 

*Na razpisu lahko sodelujejo tudi študentje, ki so jih mentorirali člani komisije. Član komisije se iz ocenjevanja dela, pri katerem je sodeloval kot mentor, izloči.

 

STROKOVNA KOMISIJA

Vodja komisije:

prof. dr. Marjan Veber
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Člani komisije:

dr. Vid Margon
AquafilSLO, d.o.o.

prof. dr. Darja Lisjak
Institut Jožef Stefan

izr. prof. dr. Miroslav Huskić
Fakulteta za tehnologijo polimerov

doc. dr. Blaž Belec
Fakulteta za znanost o okolju, Univerza v Novi Gorici

prof. dr. Peter Krajnc
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

 

POSEBNA KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO

Denis Jahić
generalni direktor AquafilSLO

Alenka Dovč
vodja projektov, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije

Nuša Pavlinjek Slavinec
direktorica Roto

Ceria 2024 Conference

 

You are kindly invited to participate at the »4th International Conference on Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis (Ceria 2024)«, which will be held from 17-20 September 2024 in Grand Hotel Bernardin Convention Center in Portorož-Portorose, Slovenia. The event is organized by the Catalysis Division of the Slovenian Chemical Society.

The Ceria 2024 Conference, which builds on the success of three international conferences on the topic held in Udine (Italy), Beijing (China) and Barcelona (Spain), will bring together outstanding researchers to discuss on the general aspects of catalysis by ceria and related materials, recent advances regarding synthesis, in situ and operando characterization and testing heterogeneous catalysts as well as multi-scale modelling of catalytic processes involving this peculiar catalytic material. More information about the event is available on the conference webpage at: https://ceria2024.chem-soc.si/.

Master and doctoral students, early-stage researchers as well as PIs being involved in the above-mentioned topics, are strongly encouraged to attend the event. More than ten worldwide known experts will deliver plenary and invited lectures and report about the latest most exciting developments in the area of catalysis by ceria. The Ceria 2024 Conference participants will be able to present the results of their research work in the form of oral presentations and poster contributions, thus expanding the boundaries of the discussion. A student paper contest will be organized as well as an integral part of the conference.

The conference participants will benefit from a fruitful conference programme organized in a stimulating environment. In order to foster an inclusive environment and personal connections between participants, there will be no parallel sessions. The Ceria 2024 Conference which will be held simultaneoulsy with the 30th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, will represent an opportunity for researchers to share their common passion about ceria and to get an insight into the diversity of research fields of chemistry. Finally, a rich social programme will be arranged (covered by the registration fee) that will include a guided tour to the medieval town of Piran-Pirano.

 

 

Solutions in Chemistry 2024

Solutions in Chemistry 2024, 11th – 15th   November, Sveti Martin na Muri, Croatia

This year’s ‘Solutions in Chemistry’ builds on the knowledge, ideas and collaborations ascending from the first such event held in 2022. The conference remains dedicated to promoting network of education and concepts development by encompassing first-hand insights presented by world’s esteemed researchers from academic and industrial institutions in various fields. Alongside, special care will be given to stimulate the discussions, to foster career decisions and to accelerate considerations of other critical aspects that shape the future of chemical sciences.

Please see the registration options and more on:

https://solutionsinchemistry.hkd.hr/

 

Kadrovske štipendije

Helios razpisuje kadrovske štipendije za srednješolce in magistrske študente!

Objavljen je Javni razpis za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva za leto 2024

 

Skladno s »Pravilnikom o nagradah in priznanjih Slovenskega kemijskega društva« Odbor za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva objavlja Razpis za nagrade in priznanje Slovenskega kemijskega društva.

Razpis je na voljo tukaj.

Obisk nagrajencev najboljših zaključnih del s področja trajnostne kemije v podjetju AquafilSLO

Z leve: Mitja Kostelec, nagrajenec za najboljše magistrsko delo, Nika Skušek, nagrajenka za najboljše diplomsko delo, Denis Jahić, generalni direktor podjetja AquafilSLO, Gian Claudio Paolo Faussone, nagrajenec za najboljše doktorsko delo in za največji potencial prenosa v gospodarstvo, Matic Lozinšek, podpredsednik Slovenskega kemijskega društva (SKD), Vid Margon, Vodja tehnologije in razvoja v podjetju AquafilSLO in član v strokovne komisije, Marjan Veber, podpredsednik SKD in vodja strokovne komisije. Foto: Črt Piksi

 

Pobudo v podporo talentom v kemijski industriji Slovensko kemijsko društvo s podporo podjetja AquafilSLO izvaja v obliki javnega razpisa. Letos je strokovna komisija med 18 prijavami izbirala najboljša zaključna študijska dela s področja trajnostne kemije v štirih kategorijah.

24. novembra 2023 so letošnje nagrajence, Niko Skušek, Mitja Kosteleca, Gian Claudia Paola Faussoneja, sprejeli na sedežu podjetja v Ljubljani. Sodelavcem  AquafilSLO so predstavili izsledke svojih nagrajenih zaključnih študijskih del in njihov prispevek k trajnosti in kemijski znanosti.

Slovensko kemijsko društvo in AquafilSLO  bosta s projektom nadaljevala tudi v prihodnje. Razpis za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije 2024 bo objavljen na spletnih straneh Slovenskega kemijskega društva spomladi 2024.

Obisk podjetja Salonit Anhovo

Slovensko kemijsko društvo je v sodelovanju s Študentsko organizacijo Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (ŠO FKKT) organiziralo obisk podjetja Salonit Anhovo. V podjetju so nas zelo lepo sprejeli in nam pripravili zanimivo predstavitev, ki nas je tako pritegnila, da som obisk podaljšali za skoraj dve uri.

Na poti domov smo se ustavili še v vipavski vinski kleti Lepa Vida.

Odbor za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva

Glavni odbor Slovenskega kemijskega društva je na 13. seji potrdil člane Odbora za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva. Odbor sestavljajo:

  1. Mirela Dragomir, IJS
  2. Dušan Teslić, Lek
  3. Maja Leitgeb, FKKT UM
  4. Irena Kralj Cigić, FKKT LJ
  5. Bogdan Znoj, Helios
  6. Mladen Franko, UNG
  7. Jože Grdadolnik, KI

Več o nagradah in priznanjih SKD si lahko preberete tukaj.

Lana Traven, dvakratna nagrajenka za dijaško raziskovalno nalogo pod pokroviteljstvom Slovenskega kemijskega društva (SKD)

Lana Traven, dijakinja Gimnazije Novo mesto, je za raziskovalno nalogo “Vezava zwitter ionov na fluorescenčne nanodelce za uporabo v medicinski diagnostiki” prejela Krkino priznanje (na fotografiji) in srebrno priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Raziskovalno nalogo je štipendiralo SKD. Lana jo je opravila na Odseku za sintezo materialov Instituta Jožef Stefan pod mentorskim vodstvom profesorice Janje Pust iz Gimnazije Novo mesto in prof. dr. Darje Lisjak iz Inštituta Jožef Stefan.

Nagrajenki čestitamo in želimo uspešen študij.