Sekcija EURACHEM Slovenija

EURACHEM je združenje evropskih kemijskih preskusnih laboratorijev, ustanovljeno leta 1989 z namenom, da se izboljša kakovost rezultatov merjenja na področju kemije in sorodnih ved.

Člani sekcije

Člani sekcije EURACHEM Slovenija so strokovnjaki iz analiznih laboratorijev iz industrije, univerz, raziskovalnih inštitutov in drugih javnih zavodov.

Namen delovanja

Namen delovanja sekcije je pomoč laboratorijem pri uvajanju in nadgrajevanju upravljanja sistemov kakovosti ter izmenjavi znanja in izkušenj na področju kakovosti merilnih rezultatov v kemiji in sorodnih vedah.  Glede aktivnosti sekcije EURACHEM Slovenija so tako usmerjene predvsem v izmenjavo znanja in izkušenj med slovenskim in evropskih prostorom na področju delovanja, in sicer predvsem v obliki publikacij in seminarjev. Pomembna naloga EURACHEM Slovenja je tudi skrb za terminologijo na področju kakovosti merilnih rezultatov.

Sekcija EURACHEM Slovenija zastopa Slovensko kemijsko društvo pri matični organizaciji EURACHEM in njenih delovnih skupinah.

EURACHEM spletna stran: http://www.eurachem.org/ Sekcijo vodi dr. Nineta Majcen, EuCheMS, predsednica e-mail: nineta@euchems.eu

Publikacije

Publikacije, pripravljene v soavtorstvu ali prevodu slovenskih clanov EURACHEM sekcije Slovenskega kemijskega društva.

  • Notranji nadzor kakovosti, Priročnik za kemijske laboratorije, ISBN 978-961-6215-25-1
  • “Merilna sledljivost”, “Validacija analitskih postopkov” in “Notranji nadzor kakovosti”
  • Practical examples on Traceability, Measurement Uncertainty and Validation in Chemistry, Vol 1
  • Practical examples on Traceability, Measurement Uncertainty and Validation in Chemistry, Vol. 2
  • Analytical measurement: measurement uncertainty and statistics