Sekcija za organsko kemijo

Osnovna dejavnost sekcije za organsko kemijo je organiziranje mednarodnih kongresov in simpozijev ter predavanj priznanih profesorjev in raziskovalcev, predvsem s tujih univerz.
Pomembna naloga sekcije je skrb za strokovno nomenklaturo in terminologijo s področja organske kemije. V preteklih letih so člani objavili več izdaj publikacije o nomenklaturi organskih spojin.

Sekcijo vodi
prof.dr. Branko Stanovnik
e-mail: branko.stanovnik@fkkt.uni-lj.si