Sekcija za kemijsko in procesno tehnologijo

Sekcija za kemijsko in procesno tehnologijo (SKPT) združuje strokovnjake s področja tehnične kemije kot tudi s področja kemijske in procesne tehnike ter tehnologije.
Sedež sekcije je v Mariboru. Sekcija je preko Slovenskega kemijskega društva včlanjena v Evropsko zvezo za kemijsko tehniko (European Federation of Chemical Engineering, EFCE), v kateri njeni člani redno sodelujejo sodelujejo v delovnih skupinah.

Sekcija sodeluje v Tehniški komisiji Sekcije za terminološke slovarje pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša Slovenske akademije znanosti in umetnosti pri poenotenju izrazoslovja za področje kemijske tehnike in fizikalnih veličin.

Sekcijo vodi prof. dr. Zdravko Kravanja: zdravko.kravanja@um.si