Sekcija za okolje

V okviru Slovenskega kemijskega društva se vzpostavlja Sekcija za okolje, katere osnovno poslanstvo bo spodbujanje sodelovanja, povezovanja in izmenjave izkušenj med strokovnjaki z različnih področij kemije, ki se ukvarjajo z okoljskimi tematikami, z namenom ozaveščanja javnosti pri razumevanju aktualnih okoljskih vprašanj in dogodkov.

Namen Sekcije za okolje bo tudi spodbujanje pravilne uporabe kemije za ocenjevanje in reševanje okoljskih vprašanj ter obravnava pomembnih vidikov okoljske kemije, ki potrebujejo regulacijo. Poleg tega bo Sekcija za okolje spodbujala vključitev novih vsebin s področja okoljske kemije v izobraževalni sistem ter sodelovala z mednarodnim okoljskimi organizacijami.

Ob tej priložnosti vabimo vse strokovnjake z različnih področij kemije, ki so zainteresirani za okoljsko tematiko, da se pridružijo Sekciji za okolje in v njej aktivno sodelujejo. Ob enem bi želeli povabiti študente s področja okolja k udeležbi na letošnjih Slovenskih kemijskih dnevih (https://skd2022.chem-soc.si/), na katerih bo sodelovala tudi novoustanovljena Sekcija za okolje.

Mesto predsednika Sekcije za okolje prevzema dr. Marko Štrok (marko.strok@ijs.si), mesto pomočnice in tajnice pa dr. Janja Vidmar (janja.vidmar@ijs.si), oba sodelavca z Odseka za znanosti o okolju, Institut »Jožef Stefan«.