Maks Samec 1881 – 1964: Življenje in delo

Slovensko kemijsko društvo je ob 50. letnici smrti akademika prof. dr. Maksa Samca, soustanovitelja in prvega predsednika Slovenskega kemijskega društva, izdelalo zbornik o njegovem življenju in delu.

Akademik prof. dr. Maks Samec je bil svetovno priznan kemik na področju koloidne kemije ter kemije škroba. Opravljal je številne pomembne funkcije, med drugim je bil prvi redni profesor kemije na Univerzi v Ljubljani, prvi direktor Kemijskega inštituta ter častni član številnih znanstvenih združenj.

Zbornik obsega življenje in delo skozi različna časovna obdobja in kraje njegovega delovanja.

Avtorji: Tatjana Dekleva, Tatjana Kastelic Suhadolc, Venčeslav Kaučič, Edvard Kobal, Željko Oset, Tatjana Peterlin Neumaier, Drago Samec, Sandi Sitar in Branko Stanovnik.

Glavni urednik: Branko Stanovnik

Za naročilo pišite na naslov chem.soc@ki.si.