Sekcija za živilsko kemijo

Sekcija za živilsko kemijo je bila ustanovljena leta 1994. Delovanje sekcije je usmerjeno v pridobivanje novih znanj s področja kemije živil, prenos znanja na mlade strokovnjake, v živilsko industrijo in v upravne organe.
Prenos znanja je v obliki vsakoletnih seminarjev in drugih strokovnih srečanj.

Sekcija za živilsko kemijo je sodelovala s prispevki na slovenskih kemijskih dnevih 2011, ki so bili organizirani skupaj s Slovenskim kemijskim društvom v Portorožu. Člani sekcije smo aktivno sodelovalina mednarodnem kongresu “Eurofoodchem XVI- Translating food chemistry to health benefits”, ki je bil od 6. – 8. julija 2011 v Gdansku. V času kongresa smo aktivno sodelovali na sestanku živilske sekcije evropskega združenja za kemijske in molekularne znanosti, European Association of Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS), Food Chemistry Division (FCD), kjer imamo predstavnika Slovenije. Na sestankih smo pregledovali dosedanje delo in pripravili načrt dela za naslednje leto. Povezovali smo se z evropsko sekcijo za živilsko kemijo in predstavili naše aktivnosti, ki so potekale v okviru Mednarodnega leta kemije IYC20111.

Z aktivnostmi kot so sejem eksperimentov in show “Čudoviti svet kemije” smo sodelovali na 17. slovenskem festivalu znanosti, ki je potekal od 4. – 6. oktobra 2011 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Številnim radovednim osnovnošolcem, srednješolcem in drugim zainteresiranim smo predstavili eksperimente povezane z določanjem sladkorjev, poživil in barvil v pijačah.

V planu za leto 2012 smo predvideli sodelovanje na več mednarodnih simpozijih in udeležbo na šestintridesetem srečanju FCD, ki bo po kongresu “4th EuCheMS Chemistry Congress” (31.8.2012) v Pragi. Tudi letos bomo na sestanki predstavili naše delo in naredili načrt dela za prihodnje leto.

Sekcija za živilsko kemijo bo v letu 2012 aktivno sodelovala na 18. Slovenskih kemijskih dnevih, ki bodo od 12. do 14. septembra v Portorožu.

Sekcijo vodi
dr. Irena Vovk
e-pošta: irena.vovk@ki.si