Dolenjska podružnica

Osnovni namen delovnja podružnice je stalno izobraževanje članov, kar je tesno povezano z aktivnim informiranjem in tudi z neformalnim druženjem. Na področju izobraževanja redno organiziramo strokovna predavanja domačih in tujih strokovnjakov. Strokovne ekskurzije doma in v tujini, popestrene s predavanji, omogočajo vpogled članov v dejavnosti kolegov na drugih področjih kemijske stroke.

Delo podružnice na področju ekologije poteka na periodično organiziranih posvetovanjih. Do sedaj je podružnica organizirala tri ekološka posvetovanja z naslovom “Kako zelena bo moja Dolenjska”. Na posvetovanjih je bilo prikazano stanje okolja na Dolenjskem in v Beli Krajini ter prizadevanja za njegovo ohranitev in izboljšanje.

Predsednica podružnice je Jerca Resnik e-mail: jerca.resnik@krka.biz

Za stike s podružnico skrbi tajnik Boris Veselič e-mail: boris.veselic@krka.biz