Vodstvo in organi društva

MANDATNO OBDOBJE 2021 – 2025

Predsednik:
Peter Venturini

Podpredsedniki:
Darja Lisjak
Matic Lozinšek
Marjan Veber

Tajnika:
Marija Bešter Rogač
Silvo Zupančič

Blagajnik:
Alenka Ristić

 

Glavni odbor:

 • Romana Cerc Korošec
 • Zdenko Časar
 • Mirela Dragomir
 • Sara Drvarič Talian
 • Tomaž Fakin
 • Tanja Goršak
 • Anton Kokalj
 • Zdravko Kravanja
 • Zorka Novak Pintarič
 • Nataša Novak Tušar
 • Stanislav Pejovnik
 • Andreja Žgajnar Gotvajn
 • Jerca Resnik
 • Matjaž Finšgar

 

Nadzorni odbor:

 • Janez Plavec, predsednik
 • Barbara Hribar Lee, članica
 • Barbara Malič, članica
 • Namestniki: Janez Mavri, Nataša Gros, Irena Ban

 

Častno razsodišče:

 • Anton Meden, predsednik
 • Miran Gaberšček
 • Tomaž Vuk
 • Ingrid Milošev
 • Simona Golič Grdadolnik