Sekcija za keramiko

Sekcija za keramiko združuje strokovnjake iz industrije, inštitutov in univerz, ki se ukvarjajo s področjem anorganskih nekovinskih materialov in zajema volumsko keramiko, tanke plasti in nanodelce, kakor tudi področje stekla in cementa.

Sekcija sodeluje pri organizaciji tradicionalne Mednarodne konference o materialih in tehnologijah, ki potekajo vsako leto v Portorožu. Člani sekcije poročajo v okviru svojih tematskih sklopov, svoje delo pa na tekmovanju predstavijo tudi mladi raziskovalci. Najboljše delo je nagrajeno, izmed nagrajencev pa se na vsaki dve leti izbere kandidata, ki predstavlja Slovenijo na tekmovanju študentov v okviru konference Evropskega keramičnega društva. Člani sekcije sodelujejo tudi pri organizaciji vsakoletne konference Društva za mikroelektroniko, elektronske sestave dele in materiale (MIDEM).

Skupaj s Strateško razvojno-inovacijskim partnerstvom Tovarne prihodnosti Sekcija za keramiko občasno prirejajo specializirana strokovna srečanja, namenjena izobraževanju razvojnega in raziskovalnega kadra v industriji.

Sekcija za keramiko je vključena v Evropsko keramično združenje (European Ceramic Society). S članstvom v sekciji je posameznik avtomatsko včlanjen tudi v Evropsko keramično združenje, kar mu omogoča kandidiranje na razpisih društva, kot je npr. JECS Trust. Mladim raziskovalcem s področja keramike (do 7 let po doktoratu) članstvo v sekciji omogoča tudi aktivno udeležbo v Young Ceramists Network (http://youngceramists.eu/) ter črpanje njihovih sredstev za mobilnost.

Sekcijo vodi doc. dr. Matjaž Spreitzer, vodja Odseka za raziskave sodobnih materialov, Institut »Jožef Stefan« in njegov namestnik doc. dr. Andraž Kocjan, sodelavec Odseka za nanostrukturne materiale, Institut »Jožef Stefan«.