Sekcija za analizno kemijo in spektroskopijo

Sekcija združuje kemike – analitike iz znanstveno-raziskovalnih, univerzitetnih in industrijskih laboratorijev ter strokovnjake, ki se ukvarjajo s teoretično in uporabno spektroskopijo.

Osnovna dejavnost sekcije za Analizno kemijo in spektroskopijo v okviru Slovenskega kemijskega društva je organiziranje mednarodnih in domačih znanstvenih ter strokovnih srečanj, predavanj domačih in tujih strokovnjakov ter izvedba različnih delavnic. Člani sekcije pa sodelujejo tudi znotraj delovnih skupin Eurachem in drugih združenj v evropskem prostoru (DAC, FECS) in tako pomembno prispevajo k prepoznavnosti Slovenskega kemijskega društva.

Sekcijo vodi Prof. dr. Mitja Kolar.

e-mail: Mitja.Kolar@fkkt.uni-lj.si