Razpis za dijaške raziskovalne naloge

Razpis je zaključen. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo.

PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVO!

Sporočamo, da smo podaljšali rok za prijavo do 17.5.2023, in sicer za dve temi:

»Digitalizacija v kemiji in kemijskem inženirstvu« (dr. Veronika Furlan, red. prof. Urban Bren, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)

»Od odpadne biomase do uporabnih materialov in kemikalij« (Jan Hočevar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Ljubljani).

Prijave pošljite na naslov chem.soc@ki.si

——————————————————————————————————————–

En del poslanstva sekcije mladih kemikov SKD je namenjen popularizaciji kemije med mlajšimi. V ta namen smo pripravili razpis za povezovanje dijakov s strokovnjaki kemijske stroke, ki bi jim bili mentorji pri raziskovalnih nalogah. Z opravljenimi nalogami boste dijaki predvidoma lahko sodelovali na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki ga vsako leto organizira ZOTKS oziroma po želji še na kakšnem drugem tekmovanju. V namen popularizacije kemije bodo najboljše ekipe/teme prejele tudi finančno podporo za izvedbo raziskovalnega dela.

Letos smo v okviru razpisa pripravili štiri teme raziskovalnih nalog na različnih institucijah, ki so v razpisu tudi podrobno predstavljene:

»Nanomedicina: dostavni sistemi za zdravila na osnovi telesu lastnih sestavin« (dr. Nina Kostevšek, Institut Jožef Stefan)

»Sinteza nanodelcev silicijevega dioksida (silike) in vgradnja fluorescentnih barvil« (Sebastjan Nemec, doc. dr. Slavko Kralj, Institut Jožef Stefan)

»Digitalizacija v kemiji in kemijskem inženirstvu« (dr. Veronika Furlan, red. prof. Urban Bren, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)

»Od odpadne biomase do uporabnih materialov in kemikalij« (Jan Hočevar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Ljubljani)

Na razpis se lahko prijavijo posamezni dijaki, dijaki v parih ali skupinah po tri. Čas za prijavo na razpis je do 20. aprila 2023. Strokovna komisija Slovenskega kemijskega društva bo pregledala in ocenila prijave ter jih povezala z izbranimi mentorji. Vsaka izmed štirih raziskovalnih ekip bo prejela manjšo finančno podporo društva za izvedbo raziskovalnega dela, ki bo namenjena pokritju potnih stroškov (do 100,00 EUR).

O rezultatih razpisa bodo dijaki in mentorji obveščeni v maju 2023, da bo dijaškim ekipam omogočeno, da raziskovalno delo opravijo že v poletnih mesecih. Dijaki se na razpis prijavite s sporočilom na chem.soc@ki.si z naslednjimi prilogami:
– Izpolnjena prijavna vloga
– Življenjepis
– Motivacijsko pismo

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na naslov chem.soc@ki.si

 

Prenosi