JAVNI RAZPIS: NAGRADE ZA NAJBOLJŠA ŠTUDIJSKA DELA S PODROČJA TRAJNOSTNE KEMIJE 2023

JAVNI RAZPIS: NAGRADE ZA NAJBOLJŠA ŠTUDIJSKA DELA S PODROČJA TRAJNOSTNE KEMIJE

Na podlagi strategije družbene odgovornosti podjetja AquafilSLO d.o.o. ter poslanstva Slovenskega kemijskega društva k pospešenemu napredku kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva, objavljamo razpis za

“nagrado za najboljše diplomsko delo”,

“nagrado za najboljše magistrsko delo”

“nagrado za najboljše doktorsko delo”

“posebno  nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo”

s področja trajnostne kemije.

Pravico do sodelovanja na natečaju za najboljše diplomsko in magistrsko delo imajo diplomanti in magistri, ki so uspešno zaključili diplomsko ali magistrsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ eno leto pred datumom objave razpisa (17.4.2023). Pravico do sodelovanja na natečaju za najboljše doktorsko delo imajo doktorji znanosti, ki so uspešno zaključili doktorsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ dve leti pred datumom objave razpisa. Izmed pravočasno prispelih prijav bo strokovna komisija do 21. avgusta 2023 izbrala po enega nagrajenca za vsako nagrado.

Nagrade bodo podeljene na konferenci Slovenski Kemijski dnevi 2023, 15. septembra 2023, v Portorožu. Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v neto vrednosti 500,00 € za nagrado za najboljše diplomsko delo, 700,00 € za nagrado za najboljše magistrsko delo in 1000,00 € za nagrado za najboljše doktorsko delo ter 1000,00 € za zaključno študijsko delo, v katerem je strokovna komisija prepoznala največji potencial prenosa znanja v gospodarstvo.

Za popolno vlogo mora prijavitelj oddati:

–          izpolnjeno prijavno vlogo

–          življenjepis kandidata

–          izvod dela (pdf)

Kandidati vloge oddate v elektronski obliki na naslov chem.soc@ki.si najkasneje do 18. junija 2023 s pripisom “razpis za nagrade – diplomsko delo”, “razpis za nagrade – magistrsko delo” oziroma “razpis za nagrade – doktorsko delo”.

Naloge bodo ocenjene po naslednjih kriterijih: prispevek k trajnostnem razvoju, znanstvena odličnost, odmevnost rezultatov v strokovnih medijih, uporabnost rezultatov/znanj v gospodarstvu; relevantnost rešitve za področje polimerne kemije.

Pri tem so ocenjevalni kriteriji različno pomembni, pomembnost posameznega ocenjevalnega sklopa pa se točkuje z oceno od 1 do 10, pri čemer posamezni kriterij predstavlja vnaprej določeni odstotek končne ocene dela:  a) prispevek k trajnostnem razvoju[1] – 40 % ocene; b) znanstvena odličnost – 10 % ocene, c) odmevnost rezultatov – 10 % ocene, d) uporabnost rezultatov/znanj v gospodarstvu – 30 % ocene ter e) relevantnost rešitve za področje polimerne kemije – 10 % ocene.

Naloga, ki bo prejela največje število točk za sklop d), bo nagrajena s posebno nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo. Če bo enako najvišje število toč v sklopu d) prejelo več nalog, bo izmed njih predsednik strokovne komisije izbral zmagovalno nalogo. Posebna nagrada je lahko podeljena poleg redne nagrade ali samostojno.

Strokovno 5-člansko komisijo, ki bo ocenjevala vloge in izbrala nagrajence, bodo sestavljali: dr. Vid Margon (AquafilSLO d.o.o.); doc. dr. Marija Zupančič (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani), prof. dr. Marjan Veber (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani), dr. Ema Žagar (Kemijski inštitut), doc. dr. Irena Petrinić (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru)

Strokovni komisiji bo predsedoval generalni direktor AquafilSLO Denis Jahić, ki bo vključen v proces izbora naloge, nagrajene s posebno nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo.

 

Prenosi

 

[1] Kot “prispevek k trajnostnemu razvoju” razumemo rešitve na enem izmed štirih ključnih področij za trajnostni razvoj po definiciji CEFIC, https://cefic.org/a-solution-provider-for-sustainability/)”.