Vodstvo

Nagovor predsednika društva

V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v uvodnem delu predstavitvenih strani. Tu na kratko predstavljamo Slovensko kemijsko društvo in njegove dejavnosti po sekcijah, komisijah in podružnicah. Informacije so namenjene 900 članom društva, še posebej pa našim bodočim članom in stanovskim kolegom iz drugih držav, s katerimi Slovensko kemijsko društvo vse bolj intenzivno sodeluje. Zlasti želimo, da se nam pridružijo študentje kemijskih in sorodnih smeri ter kolegi iz podjetij. Društvo si še posebej prizadeva za vzpostavitev tesnejših stikov akademske sfere in industrije, kar je še posebej pomembno za prenos znanj in s tem za hitrejši napredek slovenske kemijske industrije. Pomembna priložnost za srečanje kemikov vseh profilov ter za izmenjavo informacij in izkušenj je vsakoletno srečanje “Slovenski kemijski dnevi”.

Predsednik Slovenskega kemijskega društva – dr. Peter Venturini