Mariborska podružnica

Mariborsko podružnico vodi upravni odbor, ki se sestaja enkrat ali dvakrat letno, določa program dela in spremlja izvajanje sklepov. Odbor razpravlja o perečih problemih članov: izobraževanje, raziskovanje in razvoj, zaposlovanje, nagrajevanje.

Mariborska podružnica vsako leto prireja posvetovanje Slovenski kemijski dnevi. Organizira tudi seminarje in strokovna predavanja tujih in domačih strokovnjakov.

Člani podružnice aktivno sodelujejo v različnih sekcijah slovenskega kemijskega društva. Prizadevajo si tudi pridobiti nove člane, zlasti med študenti zadnjih letnikov in absolventi Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru.

Predsednik podružnice je prof. dr. Matjaž Finšgar. E-mail: matjaz.finsgar@um.si