Sekcija za katalizo

Sekcija za katalizo združuje strokovnjake in raziskovalce s slovenskih univerz, industrije in raziskovalnih inštitutov, ki se ukvarjajo s proučevanjem in razvojem kemijskih katalitskih procesov.
Člani sekcije sodelujejo v okviru širših raziskovalnih tematik, kot so določevanje kinetike in mehanizmov katalitskih in nekatalitskih reakcij v homogenih in heterogenih reakcijskih sistemih, dimenzioniranje in načrtovanje kemijskih reaktorjev, sinteza in ovrednotenje katalitsko aktivnih spojin in priprava katalizatorjev. Prav tako sodelujejo pri usmerjanju raziskav in oblikovanju strokovnih razlag za odločitve ter uporabo katalitskih postopkov v proizvodnji in skrbijo za popularizacijo področja kot tudi za razvoj ter urejanje strokovnega izrazoslovja in pisnih oblik na področju adsorpcije ter katalize.

Sekcijo vodi:
dr. Albin Pintar
e-pošta: albin.pintar@ki.si