Komisija za kemijsko izobraževanje

Komisija združuje učitelje in profesorje kemije na vseh ravneh izobraževanja ter druge, ki se ukvarjajo s to problematiko. Tradicionalna naloga sekcije za kemijsko izobraževanje je organizacija in izvedba vsakoletnih srečanj mladih kemikov – raziskovalcev v okviru gibanja “Znanost mladini”. Posebno skrb komisija namenja mednarodnemu sodelovanju mladih kemikov na srednjih šolah in njihovemu sodelovanju na vsakoletni kemijski olimpiadi.

Člani komisije aktivno sodelujejo pri izdajanju revije “Kemija v šoli in družbi”.

Komisijo vodi
prof. dr. Iztok Devetak
iztok.devetak@pef.uni-lj.si