Sekcija za polimere

Sekcija za polimere združuje strokovnjake,ki se ukvarjajo z raziskavami, proizvodnjo in predelavo polimerov.

Člani sekcije se vsako leto srečamo na seminarju sekcije, organiziramo predavanja strokovnjakov s področja in sodelujemo pri organizaciji in izvedbi vsakoletnih slovenskih prireditev z mednarodno udeležbo – posvetovanja Slovenski kemijski dnevi v Mariboru, sekcija Kemija in tehnologija polimerov, ter Konference o materialih in tehnologijah v Portorožu.

Sekcija zastopa Slovensko kemijsko društvo v Evropski polimerni federaciji (European Polymer federation, EPF) in sodeluje pri njenih osnovnih aktivnostih:

  • priprava mednarodnih šol, delavnic in simpozijev o polimerih in polimernih materialih,
  • spodbujanje stikov med industrijo in raziskovalno sfero
  • priprava poenotenega predloga vsebine osnovnih predmetov za področje polimerov.

Sekcijo vodi: dr. David Pahovnik, e-mail: david.pahovnik@ki.si

K delovanju v sekciji za polimere so vabljeni vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z raziskavami, proizvodnjo in predelavo polimerov.

Zgodovina Sekcije

Leta 1964 je Slovensko kemijsko društvo organiziralo »Posvetovanje o umetnih snoveh in plastičnih masah«, na katerem je bila ustanovljena sekcija za plastične mase. Prvi in dolgoletni predsednik (do leta 1985) je bil prof. Ivan Vizovišek, katerega ime je neločljivo povezano z začetkom razvoja področja polimerov v Sloveniji v času po drugi svetovni vojni. Podpredsednik sekcije je bil S. Majcen, tajnik M. Karničnik, člani odbora pa I. Prezelj, V. Koželj, B. Mervič, V. Zupan in S. Maksim. Sekcija zaradi različnih razlogov ni pričela z rednim delom.

Leta 1971 se je sestala iniciativna skupina za oživitev delovanja sekcije za plastične mase in sprejela naslednji program: sekcija združuje kemike, ki delajo na področjih proizvodnje, predelave, uporabe in raziskav plastičnih mas, prireja predavanja in posvetovanja, sodeluje pri usmerjanju nadaljnjega razvoja področja proizvodnje in predelave umetnih snovi, skrbi za nadaljnji strokovni razvoj članov in svetuje pri pri pripravljanju učnih programov za vse profile kadrov ter pripravlja in sodeluje pri oblikovanju področnih terminologij. V sekcijo so bili včlanjeni tudi kemiki s področja predelave elastomerov in proizvodnje premaznih sredstev.

Sekcija se je konstituirala v letu 1972 in se je preimenovala v sekcijo za kemijo in tehnologijo makromolekul. Povezala se je s komisijo za kemijo in tehnologijo makromolekul pri Uniji kemijskih društev Jugoslavije in aktivno sodelovala s sorodnimi strokovnimi organizacijami doma in po svetu ter pri organizaciji jugoslovanskih strokovnih srečanj, posvetovanj, letnih šol in delavnic. Sekcija je med drugim organizirala dva jugoslovanska kongresa za kemijo in tehnologijo makromolekul v Sloveniji, in sicer 4. kongres leta 1975 v Ljubljani in 8. kongres leta 1984 na Bledu.

Leta 2002 se je Sekcija za kemijo in tehnologijo makromolekul preimenovala v Sekcijo za polimere, ki sedaj združuje vse strokovnjake, ki delujejo na področju polimerov.

Predstavitev raziskovalnih skupin v Sloveniji