Sekcija za kristalografijo

Sekcija za kristalografijo združuje strokovnjake, ki delujejo na področju raziskovanja in uporabe kristalografije.

Sekcija organizira v sodelovanju s Hrvaškim kristalografskim društvom od leta 1992 redna vsakoletna srečanja z mednarodno udeležbo. Sekcijo zastopa Slovensko kemijsko društvo v Evropskem kristalografskem odboru (European Crystallographic Committee, ECC, http://www.ecanews.org). Sekcija je tudi sprejeta v Mednarodno združenje kristalografov (International Union of Cystallography, IUCr, http://www.iucr.org), ki združuje društva iz 44 držav.

Sekcijo vodi
prof. dr. Anton Meden.
e-pošta: anton.meden@fkkt.uni-lj.si