Nomenklatura anorganske kemije

Kemijska nomenklatura oziroma enotno in enoznačno poimenovanje kemijskih elementov in spojin je potrebno zato, da se vsi, ki jih uporabljajo, med seboj lahko sporazumevajo. Z razvojem kemije in celotne splošne znanosti, je bilo v preteklosti odkritih in sintetiziranih ogromno število kemijskih pojin. V prihodnosti se bo ta proces nadaljeval s še večjo intenziteto. Tako nastaja potreba po razvijanju in prilagajanju poimenovanja kemijskih spojin. Mednarodna unija za čisto in uporabno kemijo (IUPAC) je glavna pri skrbi za usklajeno delovanje na tem področju.

Nova izdaja prevoda iz leta 2008 obsega skoraj 400 strani strokovno izjemno zahtevnega teksta. Slovenski prevod je pripravil Andrej Šmalc, z recenzijo in pripravo za tisk pa mu je pomagal Primož Šedegin.

Izid knjige je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Cena: 17,50€ z DDV

Za naročilo pišite na naslov chem.soc@ki.si.