Komisija za kemijsko nomenklaturo in terminologijo

Osnovni nalogi Komisije za slovensko kemijsko terminologijo in nomenklaturo sta spremljanje razvoja slovenskega kemijskega izrazja in nomenklature ter sodelovanje s Tehniško komisijo Sekcije za terminološke slovarje pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti pri pripravi tretje izdaje Splošnega tehniškega slovarja. Komisija pripravlja tudi prvo izdajo slovenske kemijske in procesne tehnike.

V terminološki rubriki v Acta Chimica Slovenica bodo obravnavani predlogi slovenskih izrazov z različnih področij kemije in kemijske tehnologije. Pri delu komisije lahko sodelujete s predlogi in pripombami, ki jih naslovite na predsednika komisije.

Delo komisije vodi
prof. dr. Andrej Šmalc