Objavljen je Javni razpis za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva za leto 2024

 

Skladno s »Pravilnikom o nagradah in priznanjih Slovenskega kemijskega društva« Odbor za nagrade in priznanja Slovenskega kemijskega društva objavlja Razpis za nagrade in priznanje Slovenskega kemijskega društva.

Razpis je na voljo tukaj.