Nagrade za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije

Predstavljamo vam komisijo za izbor najboljših študijskih del s področja trajnostne kemije. Rok za prijavo je podaljšan do 18.6.2023.

Vodja komisije:

prof. dr. Marjan Veber
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Zaslužni profesor UL Marjan Veber je diplomiral, magistriral in doktoriral na Univerzi v Ljubljani. Med leti 1974 in 1978 je bil zaposlen kot raziskovalni asistent  na Kemijskem inštiutu, od leta 1979 do upokojitve leta 2017 pa je deloval na Katedri za analizni kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani kot asistent, docent, izredni profesor in od leta  1999 kot redni profesor za področje analizne kemije. Strokovno se je izpopoljnjeval na inštitutu Maxa Plancka (Institut für Metallforschung, Institut für  Werkstoffwissenschaften, Laboratorium für Reinstoffe ) v Scwäbisch Gmündu, kot gostujoči raziskovalec in profesor pa je deloval na Southern Illinois University at Carbondale, Il., U.S.A.

Raziskovalno delo profesorja Vebra obsega širše področje analizne kemije. Povezano je z raziskavami v atomski absorpcijski in optični emisijski spektrometriji, analitiki  sledov,  tehnikami  predkoncentriranja in separiranja, analitiko bioloških materialov, študijem interakcij med kovinami in biološko aktivnimi substancami (antibiotiki, kemoterapevtiki) ter raziskavami atmosferskih aerosolov. Je avtor in soavtor več kot 90 znanstvenih člankov v uglednih znanstvenih revijah in je bil mentor številnim diplomantom, magistrantom in doktorandom.

Je dolgoletni podpredsednik Slovenskega kemijskega društva in aktivno sodeluje v mednarodnih aktivnostih društva. Sodeloval je pri organizaciji številnih mednarodnih znanstvenih srečanj.

Bil je predstojnik Katedre za analizno kemijo FKKT, prodekan in dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL ter predsednik habilitacijske komisije UL. Za svoje delo na FKKT je prejel Priznanje Maksa Samca za zasluge za fakulteto, za delo na Univerzi pa Zlato plaketo Univerze v Ljubljani.

 

Člani komisije:

dr. Vid Margon
AquafilSLO, d.o.o.

Dr. Vid Margon je vodja tehnologije in razvoja na oddelku za recikliranje najlona 6 po postopku regeneracije ECONYL® v podjetju AquafilSLO. Ukvarja se s projekti razvoja, izboljšav in optimizacije postopka regeneracije ECONYL®. Podrobno je udeležen tudi pri razvijanju novih tehnologij ločevanja najlona 6 od drugih sestavin v odsluženih končnih izdelkih (ribiške mreže, tekstilne talne obloge …). V sodelovanju s kupci razvija nove zasnove tekstilnih talnih oblog po načelih ekodizajna. Je soavtor patentov, ki jih je podjetje vložilo za postopke, povezane z recikliranjem najlona 6.Po diplomi na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je 5 let opravljal raziskovalno delo na Tehnični univerzi Eindhoven na Nizozemskem, kjer je leta 2004 doktoriral na temo kemičnega recikliranja polikarbonata s pomočjo ogljikovega dioksida. 6 let je bil zaposlen v podjetju Fenolit d. d. v oddelkih razvoja, kontrole kakovosti in kot vodja proizvodnje. V AquafilSLO je zaposlen od leta 2010.

 

dr. Ema Žagar
Kemijski inštitut

Dr. Ema Žagar je zaposlena kot znanstvena svetnica na Kemijskem inštitutu in je od 2013 vodja Odseka za polimerno kemijo in tehnologijo. Je (so)avtorica 121 znanstvenih člankov (H-index: 30, vir: Scopus), 2 patentov in 5 patentnih prijav. Tematika raziskav obsega sintezo, karakterizacijo in reciklažo polimernih materialov.

 

doc. dr. Marija Zupančič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Dr. Marija Zupančič je zaposlena na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani od leta 1993. Leta 1999 je doktorirala s področja kovinskih kompleksov s kinolonskimi antibiotiki, nato se je raziskovalno preusmerila na področje okoljske kemije, kjer je med drugimi projekti sodelovala tudi v projektu LIFE The sustainable rehabilitation of the landfill site in EU raziskovalnemu projektu European Platform for Demonstration of Efficient Soil and Groundwater Remediation.

Raziskovalno se ukvarja z iskanjem trajnostnih rešitev za imobilizacijo potencialno strupenih elementov v onesnaženih tleh in trdnih odpadkih, kjer poleg klasičnih fosfatnih stabilizacijskih sredstev proučuje predvsem sodobne trajnostno naravnane materiale, kot je biooglje rastlinskega in živalskega izvora. V okviru svojega pedagoškega dela je med drugim sodelovala tudi pri predmetu Kemija za trajnostni razvoj in Sodobni anorganski materiali in katalizatorji ter je mentorica številnim diplomskim in magistrskim delom na področju trajnostne kemije.

 

doc. dr. Irena Petrinić
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

Od končanega doktorata znanosti v letu 2006 na temo nanofiltracije tekstilnih odpadnih voda je Irena Petrinič koordinirala male industrijske projekte (prijavljene na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo) na področju uporabe različnih aplikacij membran in njihove karakterizacije. Zato se zadnjih 13 let ukvarja z industrijskimi problemi in rešitvami, skozi katere je imela priložnost vzpostaviti industrijsko mrežo in raziskati trg membran na področju čiščenja odpadnih voda v Sloveniji. V podjetju Rotreat GmbH, Gradec je opravljala tudi funkcijo projektne koordinatorke za njihove projekte v Sloveniji (priprava na državne razpise, komuniciranje s strankami, pisanje poročil itd.).