Osnovni podatki

SLOVENSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Hajdrihova 19
p.p. 660
SI-1001 Ljubljana

(vhod z Langusove)

Tel: +386 1 4760 252
Fax: +386 1 4760 300
E-mail: chem.soc@ki.si
WEB: http://www.chem-soc.si

TRR: SI56 02053-0013322846
Davčna številka: SI16939859
Matična številka: 5141834000